Byggkunnig sökes till arbetsgruppen för utegymmet

Vid årsmötet beslutades om att anlägga ett utegym på samfällighetens mark.  Markberedning har påbörjats och arbetsgruppen som arbetar med planering av utegymmet har tagit fram en skiss på hur området ska användas.

En ritning finns framtagen och för att gruppen ska komma vidare med byggplanerna behövs stöd av en byggkunnig. Denne ska i samråd med den som tagit fram ritningen hjälpa till  med att räkna ut åtgång och vilka dimensioner som krävs på materialet som ska köpas in.

För att vårt utegym ska kunna bli verklighet behövs ideella insatser från våra medlemmar.

Vill du hjälpa till kontakta Klas-Göran Isaksson via mail Klas-Görans mail  eller mobil 070-7660918

Utegymsgruppen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Byggkunnig sökes till arbetsgruppen för utegymmet

Arbetsdag lördagen den 1 oktober

Snart dags för höstens arbetsdag. Lördagen den 1 oktober samlas vi som vanligt på dansbanan klockan 09.00 för att fördela arbetsuppgifter och återsamlas sedan för gemensam fika kl 13.00.

/Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Arbetsdag lördagen den 1 oktober

Midsommar på Ramsnäset igen

 

Som traditionen bjuder så önskar festkommittén alla medlemmar i Ramsnäs samfällighet välkomna till dansbanan för midsommarfirande

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Midsommar på Ramsnäset igen

Vårens arbetsdag och årsmöte 2022

Vårens arbetsdag inträffar lördagen den 30 april. Vi ses som vanligt vid dansbanan kl 9:00 för att fördela arbetsuppgifter. Efter arbetet kl 13 bjuder föreningen på något att äta och dricka. Vi hoppas på stor anslutning så att vi kan få bort mycket sly på området.

Glöm inte heller föreningens årsmöte/stämma som inträffar söndag 1 maj.  Vi har beslutat att vi genomför möte på dansbanan så vi ses där kl 10:00.
Årshandlingar och kallelse skickas ut inom kort.

Välkomna

Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Vårens arbetsdag och årsmöte 2022

Lagret med avfallspåsar försvinner från området

Vi har fått information från Eskilstuna Energi & Miljö (EEM) om att de inte längre kommer att fylla på vårt lager med avfallspåsar vid anslagstavlan och det besked vi har fått är att de kommer att avsluta detta lager omgående.

Informationen från EEM:
Vi  vill informera om att ni ute i Ramsnäset har haft ett lager med färgade påsar till er avfallshantering, som vi har fyllt på med jämna mellanrum. Vi har dock konstaterat att det är alldeles för stort svinn av färgade påsar i det här lagret, i relation till hur många som har abonnemangsformen 6 påsars sortering ute i Ramsnäset. Det går åt nästan 2,5 gånger mer färgade påsar än normalt. Det är en orsak till att vi behöver avsluta den här servicen med ett lager. En annan orsak är att det ger vår servicebil extra arbete samt att det här är ingen tjänst vi tillhandahåller normalt, utan det ska gå via Postnord först och främst.

Ni får själva i fortsättningen göra som andra i kommunen och fästa dit den färgen ni vill ha på brevlådan, så delar Postnord ut nya rullar. Det går att fästa en påse på brevlådan eller skriva en lapp med dem färgerna man behöver.

Det finns även en del fritidsboenden i området och där är rekommendationen att sätta ut en brevlåda själv, enbart för ändamålet, eller gå ihop med någon granne för att få nya påsar. Man kan även ringa till kundtjänst och beställa nya påsar och hämta upp i receptionen på vårt huvudkontor.

Vi går ut med mer information vad som kommer gälla för fritidsboendena närmare säsongen, så det finns information att delge alla medlemmar.

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Lagret med avfallspåsar försvinner från området

Lite påminnelse inför vintern

DRA IN SOPTUNNORNA!
Nu är det dags för alla fastighetsägare som endast har sommarhämtning av sopor att dra in sina soptunnor in på tomten. Det är viktigt att det inte står några soptunnor vid vägkanten då plogbilen ska komma fram i vinter.

GLYKOL ÄR INTE TILLÅTET SOM FROSTSKYDD!
För alla fastighetsägare som inte har värme på i huset under vintern och därför tömmer systemet på vatten. Kom ihåg att det INTE är tillåtet att hälla någon glykol i avlopp eller toalettstol.

Klicka på länken så hittar du information om hur du vintersäkrar ditt hus och vilka medel som är godkända  Så här vintersäkrar du ditt hus
/Styrelsen

Publicerat i Vatten och avlopp | Kommentarer inaktiverade för Lite påminnelse inför vintern

Ska vi anlägga ett utegym på området?

Under årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka om möjligheten att anlägga ett utegym i anslutning till fotbollsplanen. Många har efterfrågat aktiviteter och löpslingor i vårt område så därför vill styrelsen undersöka om det finns intresse för ett utegym och senare också någon löpslinga
Vi skall ta fram ett underlag för beslut till årsmötet 2022 och vi vill på detta sätt undersöka om det finns tillräckligt underlag och intresse för att påbörja detta projekt. Vi behöver skapa en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på hur vi ska utforma ett utegym. Är ni intresserade av att ingå i gruppen eller har idéer så vänd er till mig eller någon annan i styrelsen
Styrelsen/ Klas Göran Isaksson
Publicerat i Information, Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ska vi anlägga ett utegym på området?

Markavtal för fiber är påskrivet

Styrelsen och representant från vägföreningen träffade IP-only måndagen den 28 juni. De jobbar nu intensivt med att komma överens med alla markägare som är berörda. Det är ett ganska stort område där vi ingår och där beräknad byggstart är 1 oktober. Vi har skrivit på ett markavtal för samfälligheten och slutligt beslut om hur de kommer att gräva tas senare.

Alla som inte sagt upp sitt avtal med IP-only finns med i projekteringen. Ni som sagt upp ert avtal eller ännu inte har något avtal har möjlighet att teckna avtal ännu ett tag.  Se senaste inlägg där ni hittar länk till avtal.

Vi återkommer med mer information när vi hör något mer.

/styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Markavtal för fiber är påskrivet

Nu är fiber på gång i området runt Hjälmare kanal

Nu har vi fått information om att fiber är på gång i området runt Hjälmare kanal och samfälligheten har fått ett förslag på hur fibern  ska läggas. Styrelsen kommer att träffa representanter från IP-only  och gå igenom det förslag som de skickat.

Ni som önskar göra en beställning kan göra detta via deras hemsida eller genom att skicka in detta dokument  Anslutningsavtal IP-only

Har ni frågor och funderingar så är kontaktperson hos IP-only Regina Kjellström Regina.kjellstrom@vinnergi.se

/Styrelsen

 

 

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Nu är fiber på gång i området runt Hjälmare kanal

Inget gemensamt midsommarfirande på Ramsnäset i år

P g a rådande omständigheter  så är det gemensamma midsommarfirandet på Ramsnäset inställt även i år.

 

/Festkommitén

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Inget gemensamt midsommarfirande på Ramsnäset i år