Byggkunnig sökes till arbetsgruppen för utegymmet

Vid årsmötet beslutades om att anlägga ett utegym på samfällighetens mark.  Markberedning har påbörjats och arbetsgruppen som arbetar med planering av utegymmet har tagit fram en skiss på hur området ska användas.

En ritning finns framtagen och för att gruppen ska komma vidare med byggplanerna behövs stöd av en byggkunnig. Denne ska i samråd med den som tagit fram ritningen hjälpa till  med att räkna ut åtgång och vilka dimensioner som krävs på materialet som ska köpas in.

För att vårt utegym ska kunna bli verklighet behövs ideella insatser från våra medlemmar.

Vill du hjälpa till kontakta Klas-Göran Isaksson via mail Klas-Görans mail  eller mobil 070-7660918

Utegymsgruppen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.