2013-03-06

Hej alla,
Våren står för dörren vilket innebär att också föreningens årsmöte inte ligger så långt fram i tiden. Årsmötet går av stapeln den 28 april på vilket ett flertal frågor skall behandlas, bl.a. val av nya styrelsemedlemmar. I samband med detta har årets valberedning bett mig lägga ut det brev de formulerat till samtliga medlemmar vilket återges nedan. Brevet kommer också att anslås på anslagstavlan.
Vänliga hälsningar, Per Gynther

Valberedningen, 2013-02-25

Till samtliga medlemmar i Ramsnäsets Samfällighetsförening

Bakgrund
Inför varje årsmöte är det Valberedningens uppgift att utifrån ev. kommande vakanser i styrelsen föreslå nya kandidater för att säkra hanteringen av föreningens gemensamma arbete. Vi vill betona att styrelsens medlemmar inte bör utföra föreningsarbetet på egen hand utan snarare ha en koordinerande och beslutande roll, medan utförande bör fördelas inom hela föreningen.

Fyra av de nu sittande sju styrelseledamöterna ställer stadgeenligt sina platser till förfogande i samband med kommande årsmöte, planerat till april 2013. Tre av dessa fyra medlemmar (inkl. ordförande och kassör) har avböjt omval. Dessutom har ytterligare en styrelsemedlem (sekreteraren) lagt fram önskemål om att få lämna sin post ett år innan mandatperioden går ut.

Valberedningen har därmed sett årets arbete som ovanligt viktigt och samtidigt väldigt utmanande.

Nuläge

Två personer har tackat ja till posterna som sekreterare resp. suppleant.

Därmed ser valberedningen ut att kunna föreslå kandidater till två styrelseposter inför årsmötet 2013
Ytterligare kandidater till styrelse- och föreningsarbete finns, men blir tillgängliga först om 1-2 år.

Följande poster saknar fortfarande kandidater: ordförande och kassör. Valberedningen har tillfrågat ett flertal personer inom föreningen avseende dessa poster. Samtliga har tackat nej och valberedningen behöver nu Er hjälp att lösa den uppkomna situationen. Vi behöver kandidater till dessa poster om vi skall ha en fungerande styrelse/förening i framtiden. Kontakta oss antingen via mejl eller på telefon om ni har kandidater att föreslå alt själva vill kandidera till dessa två poster.

Jessica Blockström Hember Pontus Rundström
Jessica.blockstrom@telia.com pontus.rundstrom@astrazeneca.se
Mob: 070-772 20 12 Mob: 070-654 48 68

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.