Kort rapport från styrelsemöte 28/7

Dansbanan: Bygglov är beviljat för dansbanans tak men beslutet kommer inte förrän överklagandetiden är klar. De som bor närmast har fått brev angående detta.

Redskapsboden: En eloge till Per Andersson som har gjort klar grunden och rest boden. Det som nu återstår är att lägga tak samt måla. Till målningen behövs frivilliga Kontakta Robert eller Susanne. Det kommer att bli ett plåttak.

Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas dit. Lämna gärna förslag till vad den gamla boden kan användas som alternativ till rivning.

Stickvägar: Vid vägföreningens årsmöte togs det upp att sikten vid stickvägar måste åtgärdas, något som även samfällighetens styrelse förordar. Några tomter med häckar vid stickvägar återstår annars är det nu mycket bättre.

Båtar: Det finns båtar upplagda vid bryggorna som ser ut att inte vara använda. För att göra plats och förbättra så uppmanas alla som har båtar upplagda på land att märka upp dessa med namn. Om det inte finns namn eller om båtarna inte tagits bort innan juli månads slut kommer de att anmälas som hittegods. Kontakt tas med polisen för hur det skall åtgärdas

Målning av dansbana, möbler och förrådsbod kan utföras som dagsverke eller ideellt. Kontakta styrelsen för info.

Nya nät till fotbollsmålen är beställda. OBS målning av stolparna är utförd. Bra jobbat.

Planering för områdeskarta med adresser. Skall sitta vid infarten till området.

Badplatsen. Var försiktiga vid badklippan Det har varit några skärskador, vad det beror på är oklart. Kan vara snäckskal eller stenar vi hoppas att ingen har saboterat med glas. Var försiktiga!

Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.