Kort rapport från styrelsemöten 10/8 och 7/9 

Styrelsearbetet under året kommer att prioritera de projekt som påbörjades förra året. Dansbanans och förrådsbyggnadens färdigställande. Gallring av det inre området som blev uppskjutet i våras samt den nya orienteringstavlan för området. 

Ekonomi: Det har varit några avloppspumpar som slutat fungera. Dessa har lagats av en Västeråsfirma. Transporter fram och tillbaka och tid för åtgärd blir i längden kostsamt. Frågan har då kommit upp om det skall inköpas någon utbytespump för att snabbt kunna åtgärda fel. Styrelsen arbetar med detta 

Ekonomin ser för övrigt bra ut  

Anläggningar: Det har varit stopp i en av kamrarna på reningsverket på grund av ett elfel. Detta är inget som påverkat driften akut. Det har nu åtgärdats och funktionen är bra. Eskilstuna kommun har gjort en årlig inspektion av reningsverket och ingen anmärkning gjordes vid inspektionstillfället.  

Dansbanan: Arbetet med dansbanan. Det som kvarstår är staket och en del smärre justeringar och arbetet beräknas helt färdig under hösten. 

 Redskapsboden: Lite arbete med detaljer återstår.  

Övrigt: Nya nät till fotbollsmålen är inköpta, ett är nu uppsatt och båda kommer att vara på plats nästa sommar. 

Orienteringstavlans tryck försenas eftersom adresser till vissa tomter är namn och följer inte fastighetsbeteckningen Styrelsen diskuterar detta vidare. 

För att bibehålla en bra funktion på våra avloppspumpar och vårda vår anläggning så bör avloppsbrunnarna spolas med högtryck minst en gång per år. Det är nivåvipporna som får en beläggning av det fett som spolas ner. Det är fastighetsägarna som skall stå för detta. Torka ur stekpannor och undvik att spola ner fett. Det är också viktigt att spola igenom sitt egna system även under lågsäsong så inte rören torkar igen. Spola så mycket så pumpen arbetar så håller vi en bra funktion på vårt avlopp.  

Arbetsdag den 5/10 kl 9.00 

Styrelsen 

Det här inlägget postades i Styrelsemöte. Bokmärk permalänken.

Kommentarer är stängda.