Kort rapport från styrelsemöte 8 september

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra Det har noterats en aning förhöjda fosforvärden under en tid. Det förs samtal med Eskilstuna kommun och firman Kompost och Kretslopp som var projektör om detta.

Dansbanan: Virke till tak är beställt och levererades den 7/9. Arbete med uppförande av tak kommer nu igång och målet är att taket skall vara på innan vintern.

Redskapsboden: Boden har nu fått ett plåttak och har grundmålats Lite arbete med plåtdetaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas dit.

Båtar: Det finns båtar upplagda vid bryggorna som ser ut att inte vara använda. För att göra plats och förbättra så uppmanas alla som har båtar upplagda på land att märka upp dessa med namn. Kontakt har nu tagits med polisen och en utredning från deras sida har gjorts. Tyvärr faller det inte inom polisens verksamhet och vi är hänvisade till att ta kontakt med kronofogden för beslut om avhysning.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd kommer att ske så röjning kan börja när det finns tjäle i marken. Avtal med avverkare är klart.

En del andra träd inom området skall tas ner under hösten.

Vid dansbanan finns just nu ett nedfallet träd som är uppsågat, om någon vill ta hand om ved så är det OK. Om ingen är intresserad kommer det att tas bort under senhösten.

Arbetsdag: Den 29/9 kl 09.00 Samling vid dansbanan. Arbetsuppgifter för den dagen är exempelvis målning, utfyllnad vid förråd, arbete med dansbanan, stolpar skall justeras, väg skall röjas till inre allmänning, slyröjning mm.

Planering för områdeskarta med adresser: Skall sitta vid infarten till området.

Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.