Kort rapport från styrelsemöte 2 februari

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade. Bokslutsarbete pågår.

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra. Vid senaste mätningen var fosforhalten godkänd. En miljöinspektion för reningsverket har gjorts tillsammans med Eskilstuna kommun. Inga anmärkningar.

Dansbanan: Arbetet med dansbanan kommer att fortsätta, så fort vädret tillåter, med en del plåtarbeten och projektering av ramp. Det som kvarstår sedan är staket och en del smärre justeringar.

Redskapsboden: Boden har grundmålats och fått ett plåttak. Lite arbete med detaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas dit.

Båtar: Det har blivit en avsevärd förbättring vid båtuppläggningarna en del båtar har tagits bort och en del har märkts upp. De fåtal båtar som ännu finns kvar påverkar inte området. Om problemet uppkommer igen får vi ta upp det på nytt.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd har skett och avverkning kommer att ske med start i februari. En del ris och stock kommer att ligga kvar inom området i avvaktan på borttransport men allt skall vara borta när sommaren börjar.

Lås: Vattenverk och bodar skall få nya lås.

Dokumentförvaring: Hur skall äldre dokument och handlingar förvaras?
Diskussion om eventuellt dokumentskåp och förvaringsplats pågår.

Arbetsdag: Den 27/4 kl 09.00. Samling vid dansbanan
Årsmötesdag: 28/4 kl 10.00
Separat kallelse till årsmöte kommer som vanligt per post.
Kom ihåg att skicka in motioner till föreningens årsmöte och att de måste vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

/Styrelsen

Det här inlägget postades i Styrelsemöte. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.