Kort rapport från styrelsemöte den 2 mars

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade. Bokslutsarbete pågår.

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra. Vid senaste mätningen var fosforhalten godkänd. En miljörapport skall lämnas in angående reningsverket.

Det är dags för byte av kol i reningsverket vilket skall göras under 2019. Men eftersom det varit en del små avbrott i vattenförsörjningen kan service av vattenverket tidigareläggas. Det blir då ett avbrott under en hel dag vilket kommer att meddelas på nätet och på anslagstavlan.

Vid mötet fördes samtal om hur vi skall hålla våra pumpar till reningsverket i bästa skick och därmed förlänga livslängden. De pumpar som finns i området och betjänar en eller flera fastigheter behöver en årlig inspektion och rengöring med högtryck eftersom det samlas en hel del fett på bland annat nivåvipporna vilket kan ställa till bekymmer. Styrelsen vill att rengöringen görs av de som har enskilda pumpar och att de som delar pump kommer överens om att göra detta.

Dansbanan: Arbetet med dansbanan kommer, så fort vädret tillåter, att fortsätta med en del plåtarbeten och projektering av ramp. Det som kvarstår sedan är staket och en del smärre justeringar.

Redskapsboden: Lite arbete med detaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas.

Dokumentförvaring: Hur skall äldre dokument och handlingar förvaras, Dokumentskåp skall beställas.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd har skett. Den avverkning som skulle startats nu under vintern har fått skjutas upp eftersom det inte finns någon tjäle och bedömningen är att det blir alltför stor påverkan om det görs nu.

Arbetsdag: Den 27/4 kl 09.00. Samling vid dansbanan

Årsmötesdag: 28/4 kl 10.00, Observera att årsmötet kommer att bli i en annan lokal i år. Väganvisning kommer att finnas på anslagstavlan, läggas upp här på hemsidan och på Facebook i gruppen ”Vad händer i Ramsnäset då?”

/Styrelsen

Det här inlägget postades i Styrelsemöte. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.