Om föreningen

Ramsnäs samfällighetsförening. Organisationsnr 717911-4595
Samfälligheten ligger i Eskilstuna kommun.

Områdets historia

Ramsnäs fritidshusområde upprättades år 1965. Många av de som var med då finns ännu kvar i området och kan berätta om de förändringar som skett sedan dess. Idag består Ramsnäs samfällighetsförening av 82 fastigheter. Samfälligheten bildades år 2009 i samband med att föreningen då strävade efter att avlägga ett gemensamt avloppsnät inklusive vintervatten inom området. Ramsnäs samfällighetsförening förvaltar gemensamt grönområden inklusive öar, vattenverk, reningsverk, badstrand, dansbana med mera inom området.

Information om bryggor

Varje fastighetsägare har rätt till en bryggplats. Om du önskar bryggplats, kontaktar du bryggansvarig för den brygga du främst är intresserad av. Kontaktuppgifter till  våra  bryggansvariga hittar du under  ”Övriga uppdrag” i menyraden i övre högra hörnet.

Vatten och avlopp

Ansvarig för vårt vatten och avlopp är Christer Ryman. Vid problem kontaktar du honom.
Hans kontaktuppgifter hittar du under ”Övriga uppdrag i menyraden i övre högra hörnet.

Grönområden

Samfälligheten innehar och förvaltar gemensamt grönområden inom området (På områdeskartan streckmarkerade) samt omgivande öar (Se karta över Fiskevatten).

Dansbanan

Dansbanan används för möten samt gemensamma festligheter såsom midsommarfirande m.m. Du kan också som privatperson nyttja dansbanan för privat fest etc. Förrådet där är låst med kodlås, koden fås av styrelsen.