Kalendarium

Arbetsdag hösten 2021:  lördagen den 2 oktober

Arbetsdag våren 2022:  lördagen den 30 april

Årsmöte våren 2022:  söndagen den 1 maj

Sista dagen för motioner till årsmöte: 28 februari 2022