Kalendarium

Arbetsdag hösten 2022:  lördagen den 1 oktober

Arbetsdag våren 2023:  lördagen den 29 april

Årsmöte våren 2023:  ännu ej fastställd

Sista dagen för motioner till årsmöte: 28 februari 2023