Styrelsen 2021-2022

Susanne Westling Ahlberg
Ordförande
073-802 17 39
Susannes mejl

Christer Ryman
Vice ordförande
070-543 26 98
Christers mejl

Robert Söderström
Kassör
070-6231342
Roberts mejl

Roland Gustafsson
Sekreterare
072-836 99 35
Rolands mail

Klas-Göran Isaksson
Ledamot
070-7660918
Klas-Görans mail

Licia Cargeling
Suppleant

Marita Hedlund
Suppleant

Övriga funktioner, ej styrelsen
Revisorer
Dag Andersson och Magnus Antonsson

Revisorssuppleant

Valberedning
Olof Rosengren och Eva-Lisa Isaksson