Övriga uppdrag 2021

Namn

Uppdrag

Telefon

Christer Ryman
Ansvarig för vatten och avlopp
070 – 543 26 98
Jörgen Sjöberg
Stefan Lennkvist
Niklas Lennkvist
Ansvariga för västra bryggor och badflotte
070 – 984 00 11
Peter Hejersson Leif Persson
Ansvariga för nordöstra bryggan 
072 – 500 19 78
David Orheden
Ansvarig för sydöstra bryggan 
076 – 142 08 08
08 – 35 27 24
Kent Möller
Tony Doganson
Ansvariga för skötsel av badstrand  
073 – 918 34 06
073 – 530 54 74