Kort rapport från styrelsemöte 2 februari

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade. Bokslutsarbete pågår.

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra. Vid senaste mätningen var fosforhalten godkänd. En miljöinspektion för reningsverket har gjorts tillsammans med Eskilstuna kommun. Inga anmärkningar.

Dansbanan: Arbetet med dansbanan kommer att fortsätta, så fort vädret tillåter, med en del plåtarbeten och projektering av ramp. Det som kvarstår sedan är staket och en del smärre justeringar.

Redskapsboden: Boden har grundmålats och fått ett plåttak. Lite arbete med detaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas dit.

Båtar: Det har blivit en avsevärd förbättring vid båtuppläggningarna en del båtar har tagits bort och en del har märkts upp. De fåtal båtar som ännu finns kvar påverkar inte området. Om problemet uppkommer igen får vi ta upp det på nytt.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd har skett och avverkning kommer att ske med start i februari. En del ris och stock kommer att ligga kvar inom området i avvaktan på borttransport men allt skall vara borta när sommaren börjar.

Lås: Vattenverk och bodar skall få nya lås.

Dokumentförvaring: Hur skall äldre dokument och handlingar förvaras?
Diskussion om eventuellt dokumentskåp och förvaringsplats pågår.

Arbetsdag: Den 27/4 kl 09.00. Samling vid dansbanan
Årsmötesdag: 28/4 kl 10.00
Separat kallelse till årsmöte kommer som vanligt per post.
Kom ihåg att skicka in motioner till föreningens årsmöte och att de måste vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

/Styrelsen

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöte 2 februari

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen för Ramsnäs Samfällighet tackar alla medlemmar för året som gått och de arbetsinsatser som gjorts. Vi blickar nu framåt mot ett nytt verksamhetsår tillsammans.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År

Mätningar på Ramsnäset fredag den 12 oktober

Personal från Eskilstuna kommun (GIS-kontoret) kommer att vara ute på vårt område under fredagen för att mäta tomter. De kommer även att använda drönare.

Syftet med dessa aktiviteter är att förbättra kartor för vårt område då det förekommit problem i samband med vissa bygglovsansökningar.

Roland Gustavsson är den som haft kontakt med kommunen och den ni kan ringa om ni har ytterligare funderingar. Hans mobilnummer är 076-9411042.

/Styrelsen

 

 

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Mätningar på Ramsnäset fredag den 12 oktober

Kort rapport från styrelsemöte 8 september

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra Det har noterats en aning förhöjda fosforvärden under en tid. Det förs samtal med Eskilstuna kommun och firman Kompost och Kretslopp som var projektör om detta.

Dansbanan: Virke till tak är beställt och levererades den 7/9. Arbete med uppförande av tak kommer nu igång och målet är att taket skall vara på innan vintern.

Redskapsboden: Boden har nu fått ett plåttak och har grundmålats Lite arbete med plåtdetaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas dit.

Båtar: Det finns båtar upplagda vid bryggorna som ser ut att inte vara använda. För att göra plats och förbättra så uppmanas alla som har båtar upplagda på land att märka upp dessa med namn. Kontakt har nu tagits med polisen och en utredning från deras sida har gjorts. Tyvärr faller det inte inom polisens verksamhet och vi är hänvisade till att ta kontakt med kronofogden för beslut om avhysning.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd kommer att ske så röjning kan börja när det finns tjäle i marken. Avtal med avverkare är klart.

En del andra träd inom området skall tas ner under hösten.

Vid dansbanan finns just nu ett nedfallet träd som är uppsågat, om någon vill ta hand om ved så är det OK. Om ingen är intresserad kommer det att tas bort under senhösten.

Arbetsdag: Den 29/9 kl 09.00 Samling vid dansbanan. Arbetsuppgifter för den dagen är exempelvis målning, utfyllnad vid förråd, arbete med dansbanan, stolpar skall justeras, väg skall röjas till inre allmänning, slyröjning mm.

Planering för områdeskarta med adresser: Skall sitta vid infarten till området.

Styrelsen

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöte 8 september

Glöm inte arbetsdagen den 29 september

En liten påminnelse om arbetsdagen lördagen den 29 september.

Som vanligt träffas vi på dansbanan klockan 09.00 för att fördela arbetsuppgifter

Vi samlas sedan åter klockan 13.00 för gemensam fika.

Välkomna

/Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Glöm inte arbetsdagen den 29 september

Kort rapport från styrelsemöte 28/7

Dansbanan: Bygglov är beviljat för dansbanans tak men beslutet kommer inte förrän överklagandetiden är klar. De som bor närmast har fått brev angående detta.

Redskapsboden: En eloge till Per Andersson som har gjort klar grunden och rest boden. Det som nu återstår är att lägga tak samt måla. Till målningen behövs frivilliga Kontakta Robert eller Susanne. Det kommer att bli ett plåttak.

Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas dit. Lämna gärna förslag till vad den gamla boden kan användas som alternativ till rivning.

Stickvägar: Vid vägföreningens årsmöte togs det upp att sikten vid stickvägar måste åtgärdas, något som även samfällighetens styrelse förordar. Några tomter med häckar vid stickvägar återstår annars är det nu mycket bättre.

Båtar: Det finns båtar upplagda vid bryggorna som ser ut att inte vara använda. För att göra plats och förbättra så uppmanas alla som har båtar upplagda på land att märka upp dessa med namn. Om det inte finns namn eller om båtarna inte tagits bort innan juli månads slut kommer de att anmälas som hittegods. Kontakt tas med polisen för hur det skall åtgärdas

Målning av dansbana, möbler och förrådsbod kan utföras som dagsverke eller ideellt. Kontakta styrelsen för info.

Nya nät till fotbollsmålen är beställda. OBS målning av stolparna är utförd. Bra jobbat.

Planering för områdeskarta med adresser. Skall sitta vid infarten till området.

Badplatsen. Var försiktiga vid badklippan Det har varit några skärskador, vad det beror på är oklart. Kan vara snäckskal eller stenar vi hoppas att ingen har saboterat med glas. Var försiktiga!

Styrelsen

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöte 28/7

Påminnelse! Arbetsuppgifter till er som inte kunde vara med på arbetsdagen eller inte kan vara med i höst

För er som inte kunde vara med vid vårens arbetsdag eller som inte kan vara med vid höstens arbetsdag. Det finns arbetsuppgifter som ni kan göra nu istället.

Våra fotbollsmål behöver skrapas och målas och det finns möbler och bodar som behöver målas. Det finns fortfarande en brygga som inte är oljad.
Vänd er till någon i styrelsen så får ni mer information.

 

/Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse! Arbetsuppgifter till er som inte kunde vara med på arbetsdagen eller inte kan vara med i höst

Helikopterflygning över Ramsnäset lördagen den 7 juli

Information från bolaget
HeliAir Sweden AB är specialiserade på att flyga rundflyg med helikopter, vilket brukar vara ett välbesökt och uppskattat event då det är många som vill se omgivningen från luften.
Vi har alla tillstånd och försäkringar som krävs för att bedriva denna verksamhet och vi ansvarar för avspärrningar och säkerhet vid flygningen.
Flygtiden är 4-5 minuter och det är mer än väl för att se omgivningen från luften. Priset för detta är 300 kr per person (såväl vuxna som barn). Fotografering från luften är tillåten och helikoptern tar 6 passagerare.
Vi kommer att landa ca 150 m norr om stugområdet på Torsten Erikssons mark, vi anländer med en bil ca 30 minuter före helikoptern.
Välkomna

Ramsnäs-7-juli-kl-1500

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Helikopterflygning över Ramsnäset lördagen den 7 juli

Gott Nytt 2018

Ett riktigt Gott Nytt 2018 vill vi i styrelsen önska alla våra medlemmar och samtidigt passa på att informera lite kring vad som är på gång

Ni som tecknat er för fiberanslutning via IP-only kommer att få glädjande nyheter då vi fått meddelande om att det tagits ett byggbeslut och att projekteringen för det område där Ramsnäset ingår är uppstartad. Mer information om byggstart m m kommer att skickas till respektive fastighetsägare när det börjar närma sig.

Vårens arbetsdag och föreningens årsmöte genomförs sista helgen i april.
Separat kallelse till årsmöte kommer som vanligt per post.
Kom ihåg att skicka in motioner till föreningens årsmöte och att de måste vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

/Styrelsen

 

 

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Gott Nytt 2018

En liten påminnelse och lite kom-i-håg inför vintern

DRA IN SOPTUNNORNA!
Nu är det dags för alla fastighetsägare som endast har sommarhämtning av sopor att dra in sina soptunnor in på tomten. Det är viktigt att det inte står några soptunnor vid vägkanten då plogbilen ska komma fram i vinter.

GLYKOL ÄR INTE TILLÅTET SOM FROSTSKYDD!
För alla fastighetsägare som inte har värme på i huset under vintern och därför tömmer systemet på vatten. Kom ihåg att det INTE är tillåtet att hälla någon glykol i avlopp eller toalettstol. Klicka på länken så hittar du information om hur du vintersäkrar ditt hus och vilks medel som är godkända  Så här vintersäkrar du ditt hus

/Styrelsen

 

Publicerat i Vatten och avlopp | Kommentarer inaktiverade för En liten påminnelse och lite kom-i-håg inför vintern