Kom i håg arbetsdagen den 5 oktober

En liten påminnelse om arbetsdagen lördagen den 5 oktober

Som vanligt träffas vi på dansbanan klockan 09.00 för att fördela arbetsuppgifter

Vi samlas sedan åter klockan 13.00 för gemensam fika.

Välkomna

/Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Kom i håg arbetsdagen den 5 oktober

Midsommar på Ramsnäset

 

Som traditionen bjuder så önskar festkommittén alla medlemmar i Ramsnäs samfällighet välkomna till dansbanan för midsommarfirande

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Midsommar på Ramsnäset

Tänk på att vi alla har ansvar för att våra pumpstationer och vår avloppsanläggning fungerar som de ska

En liten påminnelse till alla medlemmar och en uppmaning till våra nya medlemmar att ta del av de regler och rekommendationer som finns för våra gemensamma anläggningar för vatten och avlopp

Läs Vårt vatten och avlopp

 

/Styrelsen

Publicerat i Vatten och avlopp | Kommentarer inaktiverade för Tänk på att vi alla har ansvar för att våra pumpstationer och vår avloppsanläggning fungerar som de ska

Arbetsuppgifter kvar efter arbetsdagen

Ni som inte var med på arbetsdagen har fortfarande en chans att bidra med arbetsinsatser.

Det finns möbler som måste målas inför sommarsäsongen.
Hör av er till Robert Söderström så får ni mer information.
Kontaktuppgifter hittar ni på anslagstavlan eller här på hemsidan under Styrelsen 2019-2020

/Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Arbetsuppgifter kvar efter arbetsdagen

Ramsnäsets historia

Klas-Göran Isaksson berättade vid årsmötet 2018 lite om Ramsnäsets historia.  Nu har han skrivit ihop detta till en berättelse  som ni kan läsa här Ramsnäsets historia

 

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Ramsnäsets historia

Tips – Hämtning av grovavfall

Ett tips inför vårstädningen är att utnyttja den tjänst, som Energi & Miljö två gånger per år erbjuder alla fastighetsägare, om möjlighet att kostnadsfritt få hämtning av  grovavfall vid sin tomtgräns. Nu i vår är det vecka 17 och i höst vecka 42. Observera att man måste anmäla veckan innan att man har grovavfall som ska hämtas.

Läs mer på Energi och Miljö hemsida: https://www.eem.se/privat/atervinning/produkter-och-tjanster/hamtning-av-grovavfall/

 

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Tips – Hämtning av grovavfall

Kort rapport från styrelsemöte den 2 mars

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade. Bokslutsarbete pågår.

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra. Vid senaste mätningen var fosforhalten godkänd. En miljörapport skall lämnas in angående reningsverket.

Det är dags för byte av kol i reningsverket vilket skall göras under 2019. Men eftersom det varit en del små avbrott i vattenförsörjningen kan service av vattenverket tidigareläggas. Det blir då ett avbrott under en hel dag vilket kommer att meddelas på nätet och på anslagstavlan.

Vid mötet fördes samtal om hur vi skall hålla våra pumpar till reningsverket i bästa skick och därmed förlänga livslängden. De pumpar som finns i området och betjänar en eller flera fastigheter behöver en årlig inspektion och rengöring med högtryck eftersom det samlas en hel del fett på bland annat nivåvipporna vilket kan ställa till bekymmer. Styrelsen vill att rengöringen görs av de som har enskilda pumpar och att de som delar pump kommer överens om att göra detta.

Dansbanan: Arbetet med dansbanan kommer, så fort vädret tillåter, att fortsätta med en del plåtarbeten och projektering av ramp. Det som kvarstår sedan är staket och en del smärre justeringar.

Redskapsboden: Lite arbete med detaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas.

Dokumentförvaring: Hur skall äldre dokument och handlingar förvaras, Dokumentskåp skall beställas.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd har skett. Den avverkning som skulle startats nu under vintern har fått skjutas upp eftersom det inte finns någon tjäle och bedömningen är att det blir alltför stor påverkan om det görs nu.

Arbetsdag: Den 27/4 kl 09.00. Samling vid dansbanan

Årsmötesdag: 28/4 kl 10.00, Observera att årsmötet kommer att bli i en annan lokal i år. Väganvisning kommer att finnas på anslagstavlan, läggas upp här på hemsidan och på Facebook i gruppen ”Vad händer i Ramsnäset då?”

/Styrelsen

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöte den 2 mars

Kort rapport från styrelsemöte 2 februari

Ekonomi: Inga oförutsedda händelser rapporterade. Bokslutsarbete pågår.

Anläggningar: Både vattenverk och reningsverk fungerar bra. Vid senaste mätningen var fosforhalten godkänd. En miljöinspektion för reningsverket har gjorts tillsammans med Eskilstuna kommun. Inga anmärkningar.

Dansbanan: Arbetet med dansbanan kommer att fortsätta, så fort vädret tillåter, med en del plåtarbeten och projektering av ramp. Det som kvarstår sedan är staket och en del smärre justeringar.

Redskapsboden: Boden har grundmålats och fått ett plåttak. Lite arbete med detaljer återstår. Boden kommer att inredas och det som finns i den gamla boden tas omhand och överflyttas dit.

Båtar: Det har blivit en avsevärd förbättring vid båtuppläggningarna en del båtar har tagits bort och en del har märkts upp. De fåtal båtar som ännu finns kvar påverkar inte området. Om problemet uppkommer igen får vi ta upp det på nytt.

Gallring inre allmänning: Uppmärkning av träd har skett och avverkning kommer att ske med start i februari. En del ris och stock kommer att ligga kvar inom området i avvaktan på borttransport men allt skall vara borta när sommaren börjar.

Lås: Vattenverk och bodar skall få nya lås.

Dokumentförvaring: Hur skall äldre dokument och handlingar förvaras?
Diskussion om eventuellt dokumentskåp och förvaringsplats pågår.

Arbetsdag: Den 27/4 kl 09.00. Samling vid dansbanan
Årsmötesdag: 28/4 kl 10.00
Separat kallelse till årsmöte kommer som vanligt per post.
Kom ihåg att skicka in motioner till föreningens årsmöte och att de måste vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

/Styrelsen

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöte 2 februari

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen för Ramsnäs Samfällighet tackar alla medlemmar för året som gått och de arbetsinsatser som gjorts. Vi blickar nu framåt mot ett nytt verksamhetsår tillsammans.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År

Mätningar på Ramsnäset fredag den 12 oktober

Personal från Eskilstuna kommun (GIS-kontoret) kommer att vara ute på vårt område under fredagen för att mäta tomter. De kommer även att använda drönare.

Syftet med dessa aktiviteter är att förbättra kartor för vårt område då det förekommit problem i samband med vissa bygglovsansökningar.

Roland Gustavsson är den som haft kontakt med kommunen och den ni kan ringa om ni har ytterligare funderingar. Hans mobilnummer är 076-9411042.

/Styrelsen

 

 

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Mätningar på Ramsnäset fredag den 12 oktober