Nytt år – nya möjligheter

Ett nytt verksamhetsår är igång och styrelsen har haft sitt första möte för året. Det är tur att vi har möjlighet att träffas via digitala plattformar och därmed kan arbeta på trots att vi inte kan träffas fysiskt.  Vi vet ännu inte om när vi kommer att kunna genomföra vårt årsmöte men vi arbetar utifrån det att det kommer att kunna ske inom den tid som våra stadgar medger. Här hittar ni dem  Ytterligare information kring arbetsdag och årsmöte kommer när vi närmar oss tiden för dessa. Enligt årsmöte är de inplanerade till den är 1:a respektive 2:a maj.

Vi vill påminna alla våra medlemmar om att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Mailadresser till oss i styrelsen hittar ni här

Det är också med glädje vi kan informera om att gallringen av vår stora allmänning mitt i området äntligen kommit igång, ca 1/4 är avverkad. Detta har vi väntat på i flera år så det känns bra att det nu äntligen händer.

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Nytt år – nya möjligheter

God Jul & Gott Nytt År

Vi kommer alla att kunna se tillbaka på 2020 som ett händelserikt år. För vår förening och vårt område har det bl a inneburit inställda arbetsdagar och inställt midsommarfirande. Låt oss hoppas på att 2021 kommer att ge oss möjlighet att umgås igen, kanske inte som förr, men på något sätt.

Vi önskar därmed alla våra medlemmar en riktigt

God Jul & Gott Nytt År

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för God Jul & Gott Nytt År

Arbetsdag 3 oktober ställs in

Styrelsen har beslutat att ställa in arbetsdagen den 3 oktober med hänsyn till rådande omständigheter. Vi hoppas att arbetsdagen våren 2021 ska kunna genomföras som vanligt.

Vi vill påminna våra medlemmar om att det fortfarande finns arbetsuppgifter kvar på listan som vi ställde upp i våras. Kontakta Klas-Göran Isaksson för vidare information, bl a så behöver våra bryggor oljas.

/Styrelsen

 

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Arbetsdag 3 oktober ställs in

Problem med vattenintaget – Arbetsinsats krävs från våra medlemmar

Som många av er säkert känner till så har vi den senaste tiden haft problem med vattenintaget för vårt friskvatten. Trots en stor insats med att försöka hitta och åtgärda orsaken till detta så kvarstår problemet. För att säkerställa vattenintaget under sommaren så har vi nu en provisorisk slang som ligger på backen, från vattenverket och ner i sjön.

Styrelsen har nu tagit beslut om att vi måste gräva ner nya slangar. Som ni förstår så måste de nya slangarna på plats innan vintern. Arbetet planeras till att genomföras i slutet av augusti. För att få till denna åtgärd krävs en arbetsinsats från våra medlemmar. Styrelsen ser ett behov av ca 10 personer som hjälper till med att få ner de nya slangarna i backen och ut i sjön. Anmäl er till Christer Ryman, kontaktuppgifter hittar ni här.

/Styrelsen

Publicerat i Vatten och avlopp | Kommentarer inaktiverade för Problem med vattenintaget – Arbetsinsats krävs från våra medlemmar

Viktigt om vår avloppsanläggning och våra pumpgropar

För att vår avloppsanläggning och våra pumpar  ska må så bra som möjligt är det viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla dem så fräscha som möjligt. Alla pumpgropar inkluderat de vippor som reglerar vattenmängd, ska spolas av minst en ggr per år. Här är det ni som medlemmar i samfälligheten som ansvarar för att just er pumpgrop och de vippor som hänger där blir avspolade. Är det så att ni inte vet hur ni ska göra eller har andra frågor , kontakta Christer Ryman, så hjälper han er.

Vi i styrelsen vill göra er alla uppmärksamma på att vi har ett gemensamt ansvar för att säkerställa att inget annat än kiss, bajs och toalettpapper spolas ner i toaletten.  Det är också viktigt att vi alla ser till att de som kommer på besök informeras  om detta.
Läs mer här Information om vårt vatten och avlopp.

 

/Styrelsen

Publicerat i Vatten och avlopp | Kommentarer inaktiverade för Viktigt om vår avloppsanläggning och våra pumpgropar

Inget gemensamt midsommarfirande på Ramsnäset i år

P g a rådande omständigheter  så är det gemensamma midsommarfirandet på Ramsnäset inställt i år.

/Festkommitén

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Inget gemensamt midsommarfirande på Ramsnäset i år

Arbetsdag och årsmöte 2020

Arbetsdag den 2 maj 

Styrelsen har beslutat att inte genomföra arbetsdagen den 2 maj. Under rådande omständigheter ser vi inte att det möjligt att samlas på det sätt som vi brukar. Vber istället våra medlemmar som värnar om vårt område att vid eget valt tillfälle utföra det arbete som våra gemensamhetsanläggningar kräver. Det finns mycket som behöver göras på vårt område och styrelsen har en lista på saker som behöver åtgärdas. Kontakta Klas-Göran Isaksson för att får mer informationKlas-Görans mobilnummer är 070-766 09 18 

Tänk på att vi alla kan röja lite sly när som helst på våra allmänningar så att de inte växer igen. Vi hoppas kunna genomföra höstens arbetsdag som planerat.

Observera att det fr o m 2020 års arbetsdagar inte kommer att utgå någon ersättning till våra medlemmar för deltagande vid arbetsdagar. Allt arbete som utförs under föreningens arbetsdagar sker helt på frivillig basis.

Årsmöte den 3 maj 

Styrelsen för Ramsnäs Samfällighet har med anledning av rådande omständigheter och de rekommendationer som våra myndigheter ställt upp p g a Coronaviruset tagit beslut om att skjuta upp årsmötet för vår förening. Om inga ytterligare restriktioner ställs upp så kommer vi att kalla till årsmöte utomhus (vid dansbanan) den 14 juni.  Kallelse kommer att skickas ut enligt våra stadgar d v s kallelsen skickas ut så att det är våra medlemmar tillhanda senast 14 dagar innan mötet. 

Samtliga årshandlingar har skickats ut och även inbetalningskort för föreningens årsavgift. Styrelsen hoppas att våra medlemmar betalar in årsavgiften trots att årsmötet inte kunnat genomföras innan sista inbetalningsdag. 

/Styrelsen för Ramsnäs Samfällighet 

Publicerat i Arbetsdagar | Kommentarer inaktiverade för Arbetsdag och årsmöte 2020

God Jul och Gott Nytt År

En God Jul och Ett Gott Nytt 2020 vill vi i styrelsen önska alla våra medlemmar.  

Kom ihåg att skicka in motioner till föreningens årsmöte och att de måste vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År

Höststädning – utnyttja möjligheten till gratis hämtning av grovavfall

Ett tips är att utnyttja den tjänst, som Energi & Miljö två gånger per år erbjuder alla fastighetsägare. Alla har möjlighet att kostnadsfritt få hämtning av  grovavfall vid tomtgränsen. Nu är det snart dags för höstens omgång, som infaller vecka 42. Observera att man måste anmäla veckan innan att man har grovavfall som ska hämtas.

Läs mer på Energi och Miljö hemsida: https://www.eem.se/privat/atervinning/produkter-och-tjanster/hamtning-av-grovavfall/

/Styrelsen

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Höststädning – utnyttja möjligheten till gratis hämtning av grovavfall

Kort rapport från styrelsemöten 10/8 och 7/9 

Styrelsearbetet under året kommer att prioritera de projekt som påbörjades förra året. Dansbanans och förrådsbyggnadens färdigställande. Gallring av det inre området som blev uppskjutet i våras samt den nya orienteringstavlan för området. 

Ekonomi: Det har varit några avloppspumpar som slutat fungera. Dessa har lagats av en Västeråsfirma. Transporter fram och tillbaka och tid för åtgärd blir i längden kostsamt. Frågan har då kommit upp om det skall inköpas någon utbytespump för att snabbt kunna åtgärda fel. Styrelsen arbetar med detta 

Ekonomin ser för övrigt bra ut  

Anläggningar: Det har varit stopp i en av kamrarna på reningsverket på grund av ett elfel. Detta är inget som påverkat driften akut. Det har nu åtgärdats och funktionen är bra. Eskilstuna kommun har gjort en årlig inspektion av reningsverket och ingen anmärkning gjordes vid inspektionstillfället.  

Dansbanan: Arbetet med dansbanan. Det som kvarstår är staket och en del smärre justeringar och arbetet beräknas helt färdig under hösten. 

 Redskapsboden: Lite arbete med detaljer återstår.  

Övrigt: Nya nät till fotbollsmålen är inköpta, ett är nu uppsatt och båda kommer att vara på plats nästa sommar. 

Orienteringstavlans tryck försenas eftersom adresser till vissa tomter är namn och följer inte fastighetsbeteckningen Styrelsen diskuterar detta vidare. 

För att bibehålla en bra funktion på våra avloppspumpar och vårda vår anläggning så bör avloppsbrunnarna spolas med högtryck minst en gång per år. Det är nivåvipporna som får en beläggning av det fett som spolas ner. Det är fastighetsägarna som skall stå för detta. Torka ur stekpannor och undvik att spola ner fett. Det är också viktigt att spola igenom sitt egna system även under lågsäsong så inte rören torkar igen. Spola så mycket så pumpen arbetar så håller vi en bra funktion på vårt avlopp.  

Arbetsdag den 5/10 kl 9.00 

Styrelsen 

Publicerat i Styrelsemöte | Kommentarer inaktiverade för Kort rapport från styrelsemöten 10/8 och 7/9