2011-02-08

Här kommer viktig information dels om det pågående VA-projektet (vilken också skickas ut per brev), dels om kontrolluppgifter för deklarationen avseende inkomståret 2011, för er att ta del av.
Viktig information om VA-projektet på Näset
Under projektets gång så här långt har konstaterats att Widerströms, i samband med sitt grävningsarbete, hittat dagvattenledningar som varken markerats ut av vägföreningen eller identifierats i samband med de enskilda tomtmöten som hållits under hösten.
Mot bakgrund av detta vill styrelsen påminna om vikten av att du som fastighetsägare är väldigt tydlig med att informera projektet om vilka ledningar du har på eller i anslutning till din tomt, för att kunna säkra funktionalitet även efter projektet.
Kostnad för eventuell lagning av fastighetsägares ledningar som grävs sönder och som Widerströms inte har fått information om, belastar den enskilde fastighetsägaren.
Styrelsen vill därför uppmana alla fastighetsägare att fundera igenom om ni har några sådana installationer som kan påverkas av Widerströms arbete. Om så är fallet skall ni omedelbart ta kontakt med Pelle Mattsson på telefon 073-517 87 16 eller e-post pomark@live.se.
Kontrolluppgifter för inkomståret 2011
Under 2011 har samfälligheten haft ganska stora ränteinkomster som en följd av den extra debitering som togs ut av er fastighetsägare för att finansiera VA-projektet. Entreprenören ersätts löpande för det arbete som utförts och de medel som finns kvar på banken genererar ränta. Ränteinkomsterna för 2011 var 101 145 kr. Då vi är en så kallad delägarförvaltad samfällighet ligger skattskyldigheten hos fastighetsägarna. Det innebär att vi alla får dela på skattskyldigheten på den ränteinkomst som upparbetats. Beskattningen sker i inkomstslaget kapital.
101 145 kr delat på 84 fastigheter innebär 1 204 kr. Reglerna säger att den del per fastighet som överstiger 600 kr ska beskattas, det vill säga, i vårt fall 604 kr. Om flera personer äger en fastighet gemensamt, delas detta belopp upp i enlighet med ägd andel av fastigheten. Exempel: Två ägare till en fastighet med 50% andel vardera får då var för sig ett beskattningsbart belopp på 302 kr.
Samfälligheten är skyldig att skicka in kontrolluppgift till Skatteverket avseende dessa ränteinkomster. Det har nu skett i syfte att dessa uppgifter ska finnas med på den förtryckta självdeklaration som kommer senare i vår. Bifogat till detta brev (det du får per post) finns en specifikation på vilket belopp samfälligheten har rapporterat in som kontrolluppgift för just dig. Observera att om du är ägare till del i flera fastigheter, så har du fått en specifikation per fastighet.
Om du har frågor kring detta, kontakta gärna kassören, Magnus Antonsson, på telefon (070-230 8530) eller e-post (magnus.antonsson@hotmail.com).

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer är stängda.